Projekt zdarma

Společnost ROVAX Vám nabízí možnost odpočtu plné ceny za zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení z celkové ceny realizace Vašeho rodinného domu.
Součástí zpracování projektové dokumentace je i vypracování architektonické studie. Architektonický návrh zohledňuje:

 • uživatelské potřeby klienta
 • finanční limit
 • místní podmínky a poměry
 • estetické požadavky

Součástí zpracování projektové dokumentace je také:

 • návštěva pozemku
 • osobní konzultace
 • grafický výstup architektonické studie (jednoduchá situace umístění domu na pozemku, půdorysy jednotlivých podlaží v podrobnosti  1:100, schematický řez, pohledy a vizualizace)

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet:

 • projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována společností ROVAX

 • plná cena bude odečtena ve výši celkové částky zaplacené za zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení společnosti ROVAX

 • realizace domu bude společností ROVAX zahájena nejpozději do 6 měsíců po dokončení projektové dokumentace

 • na realizaci rodinného domu bude uzavřena smlouva o dílo v rozsahu zahrnujícím minimálně práce a dodávky v provedení „na dokončení“ popsané v kapitole ceník na internetových stránkách společnosti ROVAX

Máte dotaz?

 

Vaše osobní údaje zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.

 Security code
+420 545 211 799